Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2010

Na dzień 31 grudnia 2010 r. dokonano kwartalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1012,71 zł, co oznacza wzrost o 1,34% w stosunku do wyceny z 30 września.

Od początku działalności Fundusz uzyskał stopę zwrotu w wysokości 1,27%.

Wyniki za ostatni kwartał potwierdzają plany Funduszu, który od początku zainwestował środki w produkty i papiery wartościowe o gwarantowanej stopie zwrotu. Fundusz do tej pory zainwestował większość z zebranych środków. W ostatnim kwartale Fundusz kontynuował inwestycje w wybrane projekty inwestycyjne dokonując kolejnej inwestycji w papiery dłużne spółki deweloperskiej.

Stabilny wzrost wartości certyfikatów w najbliższej przyszłości będzie wynikać z kontynuacji dotychczasowych lokat Funduszu oraz nowych inwestycji, które Fundusz planuje dokonać w najbliższych tygodniach aby całkowicie zainwestować zebrane środki. Deweloperzy wykazują dużą aktywność w obszarze rozpoczynania nowych inwestycji co stwarza dla Funduszu możliwość realizacji kolejnych, rentownych inwestycji w przedsięwzięcia deweloperskie.

Wszystkie dotychczasowe oraz planowane do realizacji inwestycje Funduszu charakteryzują się wysoka gwarantowana rentownością. Fundusz w celu osiągniecia tych dochodów posiada zabezpieczenie hipoteczne na szeregu nieruchomości o znacznie większej wartości.