Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2011

Na dzień 31 marca 2011 r. dokonano kwartalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1040,72 zł, co oznacza wzrost o 2,77 % w stosunku do wyceny z 31 grudnia 2010r.

Od początku działalności Fundusz uzyskał stopę zwrotu w wysokości 4,07 %.

Stabilny wzrost wartości certyfikatów odzwierciedla przyjętą strategię inwestycyjną zarządzających, czyli z jednej strony dochód z już dokonanych inwestycji funduszu o gwarantowanej stopie zwrotu wraz z konsekwentnym alokowaniem pozostałych do zainwestowania środków. W ostatnim kwartale Fundusz dokonał kolejnej inwestycji o wysokiej gwarantowanej stopie zwrotu w podmiot deweloperski, a w najbliższym okresie zamierza zainwestować pozostałe zebrane środki w inwestycję budownictwa mieszkaniowego o wysokiej spodziewanej rentowności dla Funduszu.
Sytuacja na rynku nieruchomości powróciła do normalności, deweloperzy intensywnie ruszają z budową zatrzymanych przez kryzys inwestycji mieszkaniowych, a także nowych projektów, szykowanych od 2009 roku. Stabilność cen mieszkań zachęca kupujących do podejmowania decyzji o zakupie mieszkania, co podtrzymuje optymizm firm deweloperskich. Duża liczba planowanych inwestycji przy ciągle restrykcyjnym podejściu banków do finansowania projektów nieruchomościowych bardzo sprzyja długofalowej strategii inwestycyjnej Funduszu i planowanym najbliższym inwestycjom.