Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z września 2011

Na dzień 30 września 2011r. dokonano kwartalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1090,10 zł, co oznacza wzrost o 2,45 % w stosunku do wyceny z 30 czerwca 2011r.

Od początku działalności Fundusz uzyskał stopę zwrotu w wysokości 9,01 %.

W trzecim kwartale 2011 r. kontynuowano inwestycje z poprzednich okresów nie dokonując w tym okresie nowych lokat i skupiając się na negocjacjach warunków kolejnych inwestycji na następne okresy. Uwzględniając obecne warunki rynkowe Zarządzający pracują nad nowymi, wysoko rentownymi i dobrze zabezpieczonymi projektami, które powinny zwiększać rentowność funduszu.