Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z września 2015

Na dzień 30 września 2015 r. dokonano kwartalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego ustalona została na 881,70 zł, co oznacza spadek o 1,94% w stosunku do wyceny z dnia 30 czerwca 2015 r.

W mijającym kwartale, spółka Investor Property sp. z o.o. 1 S.K.A.  – spółka portfelowa Funduszu, w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży, o której zawarciu informowaliśmy w marcu b.r., zawarła ostateczną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Kiełczów, gmina Długołęka. Kupujący wpłacił pozostałą kwotę ceny sprzedaży, która w sumie wyniosła 381.300,00 zł. Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zostaną przekazane przez spółkę do Funduszu poprzez wypłatę w związku z umorzeniem akcji własnych spółki. Jak informowaliśmy w komentarzu do poprzedniej wyceny trwa proces związany z umorzeniem akcji własnych Investor Property sp. z o.o. 1 S.K.A., zaś środki z tytułu umorzenia akcji własnych zostaną wypłacone do Funduszu, po spełnieniu przez spółkę wymogów formalnych związanych z obniżeniem kapitału zakładowego.

Towarzystwo kontynuowało również poszukiwania nabywcy na drugą z posiadanych przez spółkę Investor Property sp. z o.o. 1 S.K.A. nieruchomość, która jest zlokalizowana w miejscowości Mirków w Gminie Długołęka.

Fundusz bierze ponadto aktywny udział w trwającym postępowaniu upadłościowym spółki Religa Development S.A. Fundusz wciąż oczekuje propozycji układowych związanych ze zmianą postępowania upadłościowego Religa Development S.A. z postępowania likwidacyjnego na postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Obecnie trwa proces precyzowania przez upadłą spółkę propozycji układowych.

W bieżącym kwartale Towarzystwo będzie w dalszym ciągu prowadzić działania mające na celu jak najbardziej korzystną sprzedaż nieruchomości z portfela spółki celowej, oraz aktywnie uczestniczyć w trwającym postępowaniu upadłościowym spółki Religa Development S.A.