Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z września 2016

Na dzień 30 września 2016 r. dokonano kwartalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego ustalona została na
786,16 zł, co oznacza spadek o 0,91% w stosunku do wyceny z dnia 30 czerwca 2016 r.

W trzecim kwartale zarządzający Funduszem kontynuowali działania zmierzające zamknięcia inwestycji i wypłaty środków inwestorom. Investor Property FIZ bierze udział w trwającym postępowaniu upadłościowym spółki Religa Development S.A, jednak między czerwcem a wrześniem 2016 r. nie zaszły żadne nowe wydarzenia istotne z punktu widzenia powyższego postępowania.

W bieżącym kwartale Towarzystwo będzie w dalszym ciągu prowadzić działania mające na celu sprzedaż nieruchomości znajdującej się w portfelu spółki celowej, oraz aktywnie uczestniczyć w trwającym postępowaniu upadłościowym spółki Religa Development S.A.