Investor Property FIZ - Odwołanie osoby zarządzającej

Ogłoszenie 11/2014 z dnia 2/06/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 8/2014 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o odwołaniu osoby zarządzającej Funduszem.