Investor Property FIZ - Powołanie osoby nadzorującej

Ogłoszenie 14/2017 z dnia 02/06/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 11/2017 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o powołaniu osoby nadzorującej.