Investor Property FIZ - Powołanie osoby nadzorującej

Ogłoszenie 12/2015 z dnia 10/06/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 09/2015 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o powołaniu osoby nadzorującej.