Investor Property FIZ - Powołanie osoby nadzorującej

Ogłoszenie 13/2014 z dnia 16/06/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 10/2014 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o powołaniu osoby nadzorującej.