Investor Property FIZ - Powołanie osoby zarządzającej

Ogłoszenie 21/2015 z dnia 11/08/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 17/2015 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o powołaniu osoby zarządzającej Investor Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.