Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 1 kwartał 2014

Ogłoszenie 10/2014 z dnia 30/04/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za 1 kwartał 2014 r. Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.