Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 1 kwartał 2015

Ogłoszenie 10/2015 z dnia 29/04/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za 1 kwartał 2015 r. Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.