Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 1 kwartał 2017

Ogłoszenie 12/2017 z dnia 27/04/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za 1 kwartał 2017 r. Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.