Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 2 kwartał 2014

Ogłoszenie 18/2014 z dnia 31/07/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za 2 kwartał 2014 r. Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.