Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 2 kwartał 2015

Ogłoszenie 19/2015 z dnia 30/07/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za 2 kwartał 2015 r. Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.