Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 2 kwartał 2016

Ogłoszenie 13/2016 z dnia 28/07/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za 2 kwartał 2016 r. Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.