Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 3 kwartał 2015

Ogłoszenie 26/2015 z dnia 29/10/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za 3 kwartał 2015 r. Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.