Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2013

Ogłoszenie 6/2014 z dnia 13/02/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za 4 kwartał 2013 r. Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.