Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2014

Ogłoszenie 6/2015 z dnia 12/02/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za 4 kwartał 2014 r. Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.