Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2015

Ogłoszenie 05/2016 z dnia 28/01/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za 4 kwartał 2015 r. Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.