Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2016

Ogłoszenie 06/2017 z dnia 02/02/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zawierający Raport kwartalny za 4 kwartał 2016 r. Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.