Investor Property FIZ - Rezygnacja osoby nadzorującej

Ogłoszenie 11/2015 z dnia 10/06/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 08/2015 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o rezygnacji osoby nadzorującej.