Investor Property FIZ - Rezygnacja osoby nadzorującej

Ogłoszenie 12/2014 z dnia 16/06/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 9/2014 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o rezygnacji osoby nadzorującej.