Investor Property FIZ - Rezygnacja osoby nadzorującej

Ogłoszenie 13/2017 z dnia 23/05/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 10/2017 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o rezygnacji osoby nadzorującej.