Investor Property FIZ - Rezygnacja osoby nadzorującej

Ogłoszenie 27/2013 z dnia 04/12/2013

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 20/2013 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o rezygnacji osoby nadzorującej Investor Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Raport bieżący 20/2013 Investor Property FIZ