Investor Property FIZ - Rezygnacja osoby zarządzającej

Ogłoszenie 4/2014 z dnia 14/01/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 4/2014 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o rezygnacji osoby zarządzającej Investor Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.


Raport bieżący nr 4/2014 Investor Property FIZ