Investor Property FIZ - Rezygnacja osoby zarządzającej

Ogłoszenie 20/2015 z dnia 11/08/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 16/2015 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o rezygnacji osoby zarządzającej Investor Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.