Investor Property FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2013

Ogłoszenie 09/2014 z dnia 04/04/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport roczny Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający sprawozdanie finansowe Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za 2013 r.