Investor Property FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2014

Ogłoszenie 09/2015 z dnia 03/04/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport roczny Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający sprawozdanie finansowe Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za 2014 r.