Investor Property FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2015

Ogłoszenie 07/2016 z dnia 31/03/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport roczny Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający sprawozdanie finansowe Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za 2015 r.