Investor Property FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2016

Ogłoszenie 11/2017 z dnia 11/04/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport roczny Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający sprawozdanie finansowe Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za 2016 r.