Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Ogłoszenie 19/2014 z dnia 29/08/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport półroczny za 1 półrocze 2014 r.