Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015

Ogłoszenie 24/2015 z dnia 31/08/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport półroczny za 1 półrocze 2015 r.