Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016

Ogłoszenie 15/2016 z dnia 30/08/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport półroczny za 1 półrocze 2016 r.