Investor Property FIZ - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Ogłoszenie 15/2017 z dnia 02/06/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 12/2017 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu w 2017 r.