Investor Property FIZ - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Ogłoszenie 18/2015 z dnia 20/07/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 15/2015 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.