Investor Property FIZ - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Ogłoszenie 14/2014 z dnia 01/07/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 11/2014 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.