Investor Property FIZ - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Ogłoszenie 14/2016 z dnia 05/08/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 10/2016 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu w 2016 r.