Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2014

Ogłoszenie 15/2014 z dnia 01/07/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 12/2014 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 30  czerwca 2014 r.