Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2016

Ogłoszenie 10/2016 z dnia 01/07/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 07/2016 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 30 czerwca 2016 roku.