Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2017

Ogłoszenie 16/2017 z dnia 03/07/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 13/2017 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 30 czerwca 2017 roku.