Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2015

Ogłoszenie 25/2015 z dnia 01/10/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 20/2015 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 30 września 2015 roku.