Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2016

Ogłoszenie 16/2016 z dnia 03/10/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 11/2016 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto
na Certyfikat Inwestycyjny Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 30 września 2016 roku.