Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2014

Ogłoszenie 01/2014 z dnia 02/01/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 01/2015 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 31 grudnia 2014 roku.