Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2015

Ogłoszenie 01/2016 z dnia 04/01/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 01/2016 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 31 grudnia 2015 roku.