Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2016

Ogłoszenie 01/2017 z dnia 02/01/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 01/2017 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 31 grudnia 2016 roku.