Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2014

Ogłoszenie 08/2014 z dnia 01/04/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 07/2014 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 31 marca 2014 r.