Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2015

Ogłoszenie 08/2015 z dnia 01/04/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 7/2015 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 31 marca 2015 roku.