Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2016

Ogłoszenie 08/2016 z dnia 01/04/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 06/2016 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto
na Certyfikat Inwestycyjny Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 31 marca 2016 roku.