Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2017

Ogłoszenie 09/2017 z dnia 03/04/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 08/2017 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 31 marca 2017 roku.